23 ตุลาคม 2562 [ประมวลภาพ] กิจกรรมในวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการดังนี้
๐๖.๐๐ น. ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา ลงทะเบียนขอรับพวงมาลา

๐๗.๐๐ น. เริ่มเดินขบวนไปยัง อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก

๐๘.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย

๑๓.๐๐ น. แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมมีดังนี้ปลูกต้นไม้ ปรับหน้าดิน ทำความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลา ๑หมื่นตัว

ภาคเช้า
(ชุดปกติขาว และชุดสุภาพ)
ภาคบ่าย

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0418

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0401

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0361

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0352

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0308

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0259

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0231

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0095

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0230

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0427

 

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0601

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0594

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0593

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0563

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0581

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0575

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0540

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0455

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0451

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0468

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0525

 

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0609

 

 

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0280

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0277

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0147

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0133

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0109

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0084

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0050

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0019

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0002

งานจิตอาสา วันปิยะ62_๑๙๑๐๒๓_0194

 

23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0735 23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0726 23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0718 23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0720 23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0721 23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0710 23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0703 23102562 วันปิยมหาราช_๑๙๑๐๒๓_0655


เครดิตภาพ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว และทีมงาน

Comments