#พิธีรดน้ำศพ #และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ #พระพิธีธรรม #สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

#พิธีรดน้ำศพ #และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

#พระพิธีธรรม #สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

——————

วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม 2562

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) พร้อมคณาจารย์ บุคคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เคารพนับถือ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย (อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00 น. ศิริอายุรวม 63 ปี (พ.ศ.2500-6 ตุลาคม 2562) โดยมีพิธีรดน้ำศพ ใน เวลา 16.00 น. จนกระทั่ง เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) เป็นประธานผู้แทนในพิธี เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (รอบแรก) และเวลา 20.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (รอบที่ 2) และตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรม โดยพระพิธีธรรม ระหว่าง 6 ตุลาคม-13 ตุลาคม 2562 , พิธีราชพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ในเวลา 16.00 น. ณ วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

S__60792862

S__8216765

S__8216766

S__8216764

S__60792845_0

S__60792860

S__60792859

S__60792856

S__60792851

1344738

273345

S__7086244

S__60792846

12478

S__60776470

 

Comments