25 มีนาคม 2564 โครงการศึกษาดูงานวัดบางอ้อยช้าง วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี

160886099_2900002153588571_6514165544361593941_o

163865813_2904650333123753_5793655111824141133_n\ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_173ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_122_0 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_106_0 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_125 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_124_0 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_124 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_126_0 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_117_0 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_21_0 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_18

ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_286 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_282 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_281 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_280 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_279 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_268 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_261 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_265 ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_266

ศึกษาดูงาน2วัด_๒๑๐๓๒๖_267

 

วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี

 

Comments