15-18 พฤศจิกายน 2563 นิสิต ป.โท-เอก กจพ CSR จัดมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ นักเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ในเขตอำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

124388177_2803955119859942_3925593328646428425_o

124090080_2803954969859957_1873525777290085818_n

335749

335750

 

15-18 พฤศจิกายน 2563 นิสิต ป.โท-เอก กจพ CSR จัดมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ นักเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ในเขตอำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

125364604_3489093794504033_5783832757501086790_n.

125535974_3489093867837359_2379107504354339713_o 125512018_3489094487837297_5081075369115269834_o 125447095_3489094271170652_7563629661157337319_n 125369897_3489093661170713_3208119259401930676_n 125228121_3489094324503980_4712590600733601668_n 125218813_3489094081170671_6239106998700336059_o 125212708_3489094407837305_6700274873255739947_o 126084410_3467028930077026_9068537974045318471_n

125241247_2811577102431077_6079804675256017469_n 125411921_2811577432431044_2471347676855993433_o 126291825_2811577205764400_6884217243708051443_o 125228121_3489094324503980_4712590600733601668_n

น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_70 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_68 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_59 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_63 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_65 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_33 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_51 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_16 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_25 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_27 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_81 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_99 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_103 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_106 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_86 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_131 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_127 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_126

.

น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_0 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_221 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_210 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_218 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_227 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_228 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_225 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_207 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_200 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_203 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_204 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_214 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_197 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_195 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_189 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_190 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_194 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_0 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_187 น่าน 16_๒๐๑๑๒๔_192

น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_231 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_230 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_241 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_186 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_177 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_173 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_192 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_130 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_141 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_143 น่าน 17 พย_๒๐๑๑๒๔_154

Comments