โครงการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) #สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่น 3 #สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 7 13-15 พฤศจิกายน 2563 จ.นครนายก

125185551_2806050166317104_7302183716149572366_o

124548647_2806050196317101_8855208748140794404_n

124230821_2806050259650428_3075385359195904453_n

2563-11-13กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรบัณฑิ_18 2563-11-13กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรบัณฑิ_22

2563-11-13กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรบัณฑิ_40

2563-11-13กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรบัณฑิ_52

2563-11-13กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรบัณฑิ_73

2563-11-13-ปฐมนิเทศ_๒๐๑๑๑๔_5

 

63-11-14-ปฐมนิเทศฯ_๒๐๑๑๑๔_9 63-11-14-ปฐมนิเทศฯ_๒๐๑๑๑๔_27 63-11-14-ปฐมนิเทศฯ_๒๐๑๑๑๔_46 63-11-14-ปฐมนิเทศฯ_๒๐๑๑๑๔_105 63-11-14-ปฐมนิเทศฯ_๒๐๑๑๑๔_109 63-11-14-ปฐมนิเทศฯ_๒๐๑๑๑๔_111

 

125407153_4692298334173739_538631395503710550_o 124516722_4691827274220845_1633733614348411079_n 124916592_4689789227757983_4560845972073073551_n 124802371_4691827500887489_8046039363831921667_n 124593060_4691827424220830_1679187034486757454_n 124578421_4689789601091279_7444772940157069915_n 124572094_4689789414424631_3960700993135220961_n

 

 

 

IMG_3282 - Copy

IMG_3376

ร้อยดวงใจฯ_๒๐๑๑๑๕_0 ร้อยดวงใจฯ_๒๐๑๑๑๕_0_0 ร้อยดวงใจฯ_๒๐๑๑๑๕_2 ร้อยดวงใจฯ_๒๐๑๑๑๕_1 IMG_3282

 

S__147021907 S__147021910 344133 344136 344137 81236 81227

Comments