วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์


วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้อง B508-B509 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา [https://bit.ly/35NzjYX -PDF] [Words https://bit.ly/3hGbF2Y]
—-
ภาพสื่อสารองค์กร
กรกต ซาบัณฑิต /สุกิจ บุตรเคน/พลวัฒน์ สีทา

119576924_2755224608066327_9192506001274013255_o

119454395_2754927731429348_1588756212253980982_n

119734291_2754927778096010_4659206889885525248_n

119446814_2754927811429340_1605860745289479453_n

 

17271

21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๒๐_18 21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๒๐_21 21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๒๐_20 21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๒๐_11

21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๒๐_8 21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๒๐_9 S__142245891

S__142245904 IMG_9982 S__142245899

IMG_9995 17272 IMG_9987 IMG_9997_0 IMG_9999 IMG_9989

 

Comments