18 กันยายน 2563 กิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานภายในประเทศ ป.โท กจพ รุ่น 13 วัดใหญ่ชัยมงคล

532148239620 IMG_0797

239620 239621 239626

IMG_0824

IMG_0837 IMG_0838 IMG_0840 IMG_0846 IMG_0876 IMG_0860_0 IMG_0860 IMG_0859 IMG_0850 IMG_0882

Comments