เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
—-
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และนิสิต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—-
ภาพสื่อสารองค์กร

S__1491018

1839691

1839633

1839686

IMG_8891

IMG_8890

IMG_8885

IMG_8886

IMG_8887

IMG_8874 IMG_8878 IMG_8876 IMG_8897 IMG_8896 IMG_8887 IMG_8900 IMG_8885

1839631 1839632 1839633 1839634 1839635 1839636 45730 45731 45732 45733 45792 45793 1839669 1839657 1839648 1839672 1839708 1839699 1839713 525173

 

Comments