อายุวัฒนมงคล 60 ปี วันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

116604903_2713718698883585_6127277106959499942_o

IMG_6662 IMG_6685 IMG_6678 IMG_6666 IMG_6669 IMG_6594 IMG_6568 IMG_6565 IMG_6530 IMG_6548 IMG_6474 IMG_6480 IMG_6483 IMG_6464 IMG_6417 IMG_6416 IMG_6424 IMG_6426 IMG_6387 IMG_6388 IMG_6363 IMG_6361 IMG_6342 IMG_6348 IMG_6353 IMG_6356 IMG_6358 IMG_6359 IMG_6329 IMG_6323 IMG_6313

 

499955

499927

32624

32625

32627

41909

 

511083

32626

 

IMG_6646

1070

42147

42146_0

Comments