24 กรกฎาคม 2563 ถวายพระพร เจริญพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สามีจิกรรม3 สามีจิกรรม4

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

S__67649548 S__67649549

109729001_1179298399100801_8851436164713241906_n

IMG_8433 IMG_8436 IMG_8432 IMG_8417 IMG_8419 IMG_8421 IMG_8422 IMG_8424 490216

113020281_1179298345767473_402457301081135898_n 112409835_1179298499100791_8959366229241789589_n 16299 16303 16316 IMG_20200724_151952 IMG_20200724_151949 16312 16306

Comments