17 กรกฎาคม 2563 ประชุมประจำเดือนคณะสังคมศาสตร์

ประชุมบุคลากรประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

113516331_2700364380219017_1184998976450862787_o

IMG_5718

IMG_5728

IMG_5700 IMG_5703 IMG_5705 IMG_5725 IMG_5707 IMG_5708 IMG_5692 IMG_5691 IMG_5699

Comments