16 กรกฎาคม 2563 พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารจกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ข้อความ

พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 1 (ป.บส.) จังหวัดปทุมธานี
………
วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รุ่นที่1 ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ, พระเดชพระคุณพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 1 กล่าวต้อนรับนักศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระราชนันทมุนี (เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี) พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองออธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
….
ขอบคุณภาพ : ดร.กรกต ชาบัณฑิต
ข่าว: สื่อสารองค์กร

[ข่าวเด่นเย็นนี้] พระพรหมบัณฑิต บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในช่วงชีวิตวิถีใหม่” แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (Certificate, Programin Sangha Administration) รุ่นที่ ๑ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี กรุณาคลิกชมประมวลภาพ / ฟังเสียงบรรยาย>>>https://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=2660&cat=B&table=news

Live สด
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปบ.ส.
https://www.facebook.com/tawan.song.73/videos/10163848495995424/

107912468_2699845876937534_6483633740838061214_o

S__38305847

S__138879007

S__138870811 S__138870817 S__138870813 S__138870819 S__138870814 S__138870822 S__138870816 S__138879002

S__138870831

S__138870827S__138870832 S__138879005 S__138870825

S__138895381S__138870829S__138870827

S__138870832

S__138879006

S__138895369

S__138895367

 

Comments