29 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมการศึกษา

S__69033989

S__69033999

ปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมแก่นิสิตใหม่ ป.โท กจพ 13
—–
🍭หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมแก่นิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ป.โท กจพ) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563🍭

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45-15.30 น..

➡️ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ B508-509 อาคารเรียนรวมโซนบี มจร วังน้อย⬅️

ภาพเพิ่มเติม http://gps.mcu.ac.th/?p=14021

IMG_2480

IMG_2461

IMG_2426

IMG_2427

 

IMG_2480

IMG_2494

IMG_2525

IMG_2503

IMG_2529 IMG_2528 IMG_2525 IMG_2522 IMG_2521 IMG_2506 IMG_2494 IMG_2477 IMG_2474 IMG_2461 IMG_2460 IMG_2445 IMG_2423 IMG_2426 789546 789547

IMG_2410 IMG_2411 IMG_2413 IMG_2414 IMG_2418 IMG_2391 IMG_2388 IMG_2384 IMG_2385 IMG_2365 IMG_2363 IMG_2362 IMG_2423 IMG_2421 IMG_2420 IMG_2433 IMG_2434 IMG_2431 IMG_2432 S__27205682 IMG_2440 IMG_2447 IMG_2449

02-14-131-141 IMG_2552 IMG_2553 IMG_2554 IMG_2551 IMG_2550

IMG_2534IMG_2549 IMG_2548 IMG_2547 IMG_2546 IMG_2540 IMG_2541 IMG_2544 IMG_2542 IMG_2531

S__13926638 120634 120633 120632

 

130985 130986 130993 130966 12053 12052 12051

205803

205751

S__33488900

Comments