โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จ.เชียงใหม่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จ.เชียงใหม่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ป.โท-เอก กจพ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


เอกสารประกอบ/ไฟล์แนบ

1.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดโครงการ เป็นวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ป.เอก [Click เอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลา]

2. ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย ดูงานภายในประเทศ จ.เชียงใหม่  [Click ขออนุมัติโครงการและยืมเงินทดรองจ่าย]

3.โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ (จ.เชียงใหม่) [Click โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร]

4. รายชื่อคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ [Click รายชื่อคณาจารเจ้าหน้าที่ นิสิต]


 

88111629_2583508578571265_7115594536872574976_o

88034250_2583508868571236_4319588887514054656_o

87778007_2582843998637723_2180672896110690304_o

 

SCAN3134_001

SCAN3134_003

SCAN3134_002

SCAN3134_003

 

Comments