22.ศึกษาดูงาน Hong Kong (Hong Kong 1) (Hong Kong 2) (Hong Kong 3) (Hong Kong 4) 22.ศึกษาดูงาน Hong Kong (Hong Kong 1) (Hong Kong 2) (Hong Kong 3) (Hong Kong 4)
23.ศึกษาดูงาน Myanmar (Myanmar 1) (Myanmar 2) (Myanmar 3) (Myanmar 4) 23.ศึกษาดูงาน Myanmar (Myanmar 1) (Myanmar 2) (Myanmar 3) (Myanmar 4)
24.ศึกษาดูงาน Denmark (Denmark 1) (Denmark 2) (Denmark 3) (Denmark 4) 24.ศึกษาดูงาน Denmark (Denmark 1) (Denmark 2) (Denmark 3) (Denmark 4)
25.ศึกษาดูงาน Switzerland (Switzerland 1) (Switzerland 2) (Luzern)
25.ศึกษาดูงาน Switzerland (Switzerland 1) (Switzerland 2) (Luzern)
26.ศึกษาดูงาน Germany (Germany) 26.ศึกษาดูงาน Germany (Germany)
27.ศึกษาดูงาน Finland (Temppeliaukio Church) (Helsinki Cathedral) (Sibelius monument) (Jean Sibelius) 27.ศึกษาดูงาน Finland (Temppeliaukio Church) (Helsinki Cathedral) (Sibelius monument) (Jean Sibelius)
28.ศึกษาดูงาน Latvia (Rigas Doms) (The House of Blackheads) (Turaida Castle) (Rundale Palace 1) (Rundale Palace 2) 28.ศึกษาดูงาน Latvia (Rigas Doms) (The House of Blackheads) (Turaida Castle) (Rundale Palace 1) (Rundale Palace 2)
29.ศึกษาดูงาน Estonia (Kadriong Palace) (Viru Gate) (House of Blackheads) 29.ศึกษาดูงาน Estonia (Kadriong Palace) (Viru Gate) (House of Blackheads)
30.ศึกษาดูงาน Japan (Japan 1) (Japan 2)

30.ศึกษาดูงาน Japan (Japan 1) (Japan 2)

Comments