30-31 ตุลาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศ กจพ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี

 

30-31 ตุลาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศ กจพ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0323

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0318

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0321

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0305

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0295

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0285

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0270

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0259

 

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0219

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0196

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0215

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0210ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0194

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0236ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0248

 

 

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0173

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0124

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0160

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0159

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0156

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0149

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0148

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0163

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0093

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0066

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0149

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0150ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0153

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0022

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0013

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0030

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0006

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0008

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0016

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0014

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0418

ปฐมนิเทศ กจพ_๑๙๑๐๓๑_0427

 

 

Comments