คณะสังคม​ฯ​ ส่งเสริม​อนุรักษ์​ประเพณี​และ​วัฒนธรรม​ไทย​ จัดกิจกรรม​ “ทำบุญ​ประเพณี​วัน​สงกรานต์”

คณะสังคมฯ ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม “ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์” ———————————————————————— วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ของไทย) ประจำปี ๒๕๖๕” โดยในภาคเช้า พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในภาคบ่าย มีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม […]