การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3)

[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 👨‍💻 จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ☸️ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “#นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 🇹🇭 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 💡 —— วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ** พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร. เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 1 โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress […]