พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ/General Dr.Bundith Piriyasaisunti Ph.D.

พล.อ.ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ General Dr.Bundith Piriyasaisunti   ประวัติและผลงาน วัน/เดือน/ปีเกิด             ๒๘ กรกฏาคม ๒๔๘๖ ภูมิลำเนา                      ๑๐๓ หมู่ที่ ๔ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน โทรศัพท์                        ๐๙๑-๘๖๐๑-๙๐๔   การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑-๔     โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง จ. ลำพูน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔       โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน มัธยมศึกษาปีที่ ๕           โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน มัธยมศึกษาปีที่ ๖          โรงเรียนลำพูนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน   โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า : วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนชั้นนายร้อยศูนย์ทหารราบ โรงเรียนชั้นนายพันศูนย์ทหารราบ หลักสูตรคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ […]